Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

・・・・の予約をお願い致します。
Jeg vil gerne booke...
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・の予約をお願い致します。
Jeg ønsker at booke...
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・日に空きはありますでしょうか?
Har i nogle ledige værelser den...
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・日に部屋の予約をお願いします。
Jeg vil gerne reservere et værelse den...
Επίσημη, με ευγένεια
100人収容可能な会議室の予約をお願いします。
Vi vil gerne reservere et af jeres konferencelokaler med siddepladser til 100 mennesker.
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・の予約を・・・・の名義でお願いいたします。
Jeg vil gerne reservere... i navnet...
Επίσημη, με ευγένεια
次の備品を用意していただきたいです。
Vi har også brug for følgende udstyr og servicer:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

予約の日にちを・・・・日に変更することは可能でしょうか?
Er det muligt at ændre booking datoen til...
Επίσημη, με ευγένεια
申し訳ございませんが、予約を入れた日が都合が悪くなってしまいました。日にちを変更していただくことは可能でしょうか?
Jeg er desværre kommet til at dobbelt booke den dag vi har arrangeret. Er det muligt at reservere lokalet en anden dag?
Επίσημη, με ευγένεια
大変申し訳ございませんが、・・・・日の予約を・・・・日に変更していただくことは可能でしょうか?
Jeg er bange for jeg er nødt til at spørge dig efter at ændre min booking fra... til...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
会議の後に食事を出していただける部屋を別で予約したいです。
Jeg vil gerne reservere et ekstra lokale, hvor frokosten vil blive serveret efter mødet.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・により・・・・日の予約のキャンセルをお願い致します。
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores reservation på... fordi...
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・により、大変申し訳ございませんが予約の取り消しをお願い致します。
På grund af..., jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse min booking.
Επίσημη, με ευγένεια
小会議室とコースディナーを予約いたしましたが、予約のキャンセルをお願い致します。
Jeg er desværre nødt til at aflyse vores reservation på et lille konferencelokale og en tre retters middag.
Επίσημη, με ευγένεια
お電話をおかけいたしましたが通じなかったためメールでご連絡していることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが、会議室の予約の取り消しをお願い致します。
Jeg kunne ikke nå dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fotælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores reservation på konferencelokalet. Jeg er i særdeleshed ked af enhver ulejlighed det har skabt.
Επίσημη, με ευγένεια