Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Mi ŝatus rezervi...
ฉันต้องการจะจอง...
Επίσημη, με ευγένεια
Mi deziras rezervi...
ฉันต้องการจะจอง...
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
Επίσημη, με ευγένεια
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
ฉันต้องการจองห้องของ...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
Επίσημη, με ευγένεια
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Επίσημη, με ευγένεια
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Επίσημη, με ευγένεια
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Επίσημη, με ευγένεια
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Επίσημη, με ευγένεια