Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Mi ŝatus rezervi...
・・・・の予約をお願い致します。
Επίσημη, με ευγένεια
Mi deziras rezervi...
・・・・の予約をお願い致します。
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
・・・・日に空きはありますでしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
・・・・日に部屋の予約をお願いします。
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
100人収容可能な会議室の予約をお願いします。
Επίσημη, με ευγένεια
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
・・・・の予約を・・・・の名義でお願いいたします。
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
次の備品を用意していただきたいです。
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
予約の日にちを・・・・日に変更することは可能でしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
申し訳ございませんが、予約を入れた日が都合が悪くなってしまいました。日にちを変更していただくことは可能でしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
大変申し訳ございませんが、・・・・日の予約を・・・・日に変更していただくことは可能でしょうか?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
会議の後に食事を出していただける部屋を別で予約したいです。
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・により・・・・日の予約のキャンセルをお願い致します。
Επίσημη, με ευγένεια
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
・・・・により、大変申し訳ございませんが予約の取り消しをお願い致します。
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
小会議室とコースディナーを予約いたしましたが、予約のキャンセルをお願い致します。
Επίσημη, με ευγένεια
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
お電話をおかけいたしましたが通じなかったためメールでご連絡していることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが、会議室の予約の取り消しをお願い致します。
Επίσημη, με ευγένεια