Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Θα ήθελα να κρατήσω...
Eu gostaria de reservar...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κάνω κράτηση...
Eu desejo reservar...
Επίσημη, με ευγένεια
Έχετε διαθέσιμα δωμάτια για...
Existe alguma vaga para o dia...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο για...
Eu gostaria de reservar um quarto/ um lugar no(a)...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα θέλαμε να κρατήσουμε μια από τις αίθουσες συνεδριάσεων σας με χωρητικότητα 100 άτομα.
Nós gostaríamos de reservar uma das suas salas de conferências com capacidade para 100 pessoas.
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω... στο όνομα του/της...
Eu gostaria de reservar... em nome de...
Επίσημη, με ευγένεια
Επίσης χρειαζόμαστε τον παρακάτω εξοπλισμό και υπηρεσίες:
Também precisamos dos seguintes equipamentos e serviços:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Θα ήταν δυνατό να αλλάξουμε την ημερομηνία της κράτησης για τις...
Seria possível alterar a data da reserva para...
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα είμαι απασχολημένος τη μέρα που συμφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε την κράτηση για άλλη μέρα;
Infelizmente tenho outra reserva no dia em que combinamos. Seria possível reservar o quarto/ lugar em outra data?
Επίσημη, με ευγένεια
Φοβάμαι ότι πρέπει να σας ζητήσω να αλλάξετε την κράτηση μου από τις... στις...
Desculpe-me mas devo solicitar a alteração da minha reserva de...para...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω ένα επιπρόσθετο δωμάτιο για το σερβίρισμα του γεύματος μετά την συνάντηση.
Gostaria de reservar um espaço / lugar/ quarto/ adicional onde possa ser servido o almoço após a reunião.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μας για τις... επειδή...
Lamento ter que cancelar a nossa reserva de...pois...
Επίσημη, με ευγένεια
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου.
Devido a..., sinto informar que devo cancelar minha reserva.
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια μικρή αίθουσα συνεδριάσεων με γεύμα τριών πιάτων.
Infelizmente tenho que cancelar nossa reserva de uma sala de conferências pequena e jantar com três pratos distintos.
Επίσημη, με ευγένεια
Δεν μπορούσα να σας τηλεφωνήσω, γι' αυτό σας γράφω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια αίθουσα συνεδριάσεων. Λυπούμε πάρα πολύ για οιανδήποτε ενόχληση έχω προκαλέσει.
Não consegui falar com o senhor por telefone, portanto escrevo este e-mail para informar-lhe que devo cancelar nossa reserva da sala de conferências. Lamento muito por qualquer inconveniência causada.
Επίσημη, με ευγένεια