Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Θα ήθελα να κρατήσω...
Quisiera reservar...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κάνω κράτηση...
Me gustaría reservar...
Επίσημη, με ευγένεια
Έχετε διαθέσιμα δωμάτια για...
¿Tiene una habitación disponible para...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο για...
Quisiera reservar una habitación para el...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα θέλαμε να κρατήσουμε μια από τις αίθουσες συνεδριάσεων σας με χωρητικότητα 100 άτομα.
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω... στο όνομα του/της...
Quisiera reservar... a nombre de...
Επίσημη, με ευγένεια
Επίσης χρειαζόμαστε τον παρακάτω εξοπλισμό και υπηρεσίες:
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Θα ήταν δυνατό να αλλάξουμε την ημερομηνία της κράτησης για τις...
¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα είμαι απασχολημένος τη μέρα που συμφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε την κράτηση για άλλη μέρα;
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Επίσημη, με ευγένεια
Φοβάμαι ότι πρέπει να σας ζητήσω να αλλάξετε την κράτηση μου από τις... στις...
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Θα ήθελα να κρατήσω ένα επιπρόσθετο δωμάτιο για το σερβίρισμα του γεύματος μετά την συνάντηση.
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μας για τις... επειδή...
Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Επίσημη, με ευγένεια
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου.
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια μικρή αίθουσα συνεδριάσεων με γεύμα τριών πιάτων.
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Επίσημη, με ευγένεια
Δεν μπορούσα να σας τηλεφωνήσω, γι' αυτό σας γράφω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια αίθουσα συνεδριάσεων. Λυπούμε πάρα πολύ για οιανδήποτε ενόχληση έχω προκαλέσει.
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Επίσημη, με ευγένεια