Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Ich würde gerne ... reservieren...
ฉันต้องการจะจอง...
Επίσημη, με ευγένεια
Ich möchte gerne ... reservieren...
ฉันต้องการจะจอง...
Επίσημη, με ευγένεια
Haben Sie ein freies Zimmer am...
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
Επίσημη, με ευγένεια
Ich würde gerne für den ... ein Zimmer reservieren...
ฉันต้องการจองห้องของ...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir würden gerne einen Ihrer Konferenzräume mit 100 Sitzplätzen reservieren.
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
Επίσημη, με ευγένεια
Ich würde gerne ... im Namen von ... reservieren.
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir bräuchten außerdem folgende Ausstattung und Dienstleistungen:
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Wäre es möglich, dass Datum der Reservierung auf den ... zu ändern...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Επίσημη, με ευγένεια
Leider habe ich am vereinbarten Tag zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, das Zimmer für einen anderen Tag zu reservieren?
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Επίσημη, με ευγένεια
Leider muss ich Sie bitten, meine Reservierung für den ... auf den ... umzubuchen...
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ich würde gerne ein zusätzliches Zimmer reservieren, wo nach der Besprechung das Mittagessen serviert wird.
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Leider muss ich meine Reservierung für ... stornieren, weil...
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Επίσημη, με ευγένεια
Aufgrund von ... muss ich meine Reservierung leider stornieren.
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
Επίσημη, με ευγένεια
Leider muss ich unsere Reservierung für einen kleinen Konferenzraum und ein dreigängiges Abendessen stornieren.
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Επίσημη, με ευγένεια
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unsere Reservierung für den Konferenzraum stornieren muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Επίσημη, με ευγένεια