Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Ich würde gerne ... reservieren...
Mi-ar plăcea să rezerv...
Επίσημη, με ευγένεια
Ich möchte gerne ... reservieren...
Aş dori să rezerv...
Επίσημη, με ευγένεια
Haben Sie ein freies Zimmer am...
Aveţi cumva locuri libere pe...
Επίσημη, με ευγένεια
Ich würde gerne für den ... ein Zimmer reservieren...
Aş dori să rezerv o cameră pe...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir würden gerne einen Ihrer Konferenzräume mit 100 Sitzplätzen reservieren.
Am dori să rezervăm una dintre sălile dvs. de conferinţă care asigură locuri pentru 100 de persoane.
Επίσημη, με ευγένεια
Ich würde gerne ... im Namen von ... reservieren.
Aş dori să rezerv...în numele...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir bräuchten außerdem folgende Ausstattung und Dienstleistungen:
Avem de asemenea nevoie de echipamentul şi serviciile următoare:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Wäre es möglich, dass Datum der Reservierung auf den ... zu ändern...
Există posibilitatea de a schimba data rezervării pentru...?
Επίσημη, με ευγένεια
Leider habe ich am vereinbarten Tag zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, das Zimmer für einen anderen Tag zu reservieren?
Din păcate am o suprapunere în program în ziua în care am aranjat. Este posibil să rezerv camera pentru o altă dată?
Επίσημη, με ευγένεια
Leider muss ich Sie bitten, meine Reservierung für den ... auf den ... umzubuchen...
Ma tem că va trebui să vă rog să îmi mutaţi rezervarea de pe...pe...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ich würde gerne ein zusätzliches Zimmer reservieren, wo nach der Besprechung das Mittagessen serviert wird.
Aş dori să rezerv o cameră suplimentară unde se va servi prânzul după şedinţă.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Leider muss ich meine Reservierung für ... stornieren, weil...
Mă tem că va trebui să anulez rezervarea din data de...deoarece...
Επίσημη, με ευγένεια
Aufgrund von ... muss ich meine Reservierung leider stornieren.
Din cauza faptului că...,mă tem că va trebui să îmi anulez rezervarea.
Επίσημη, με ευγένεια
Leider muss ich unsere Reservierung für einen kleinen Konferenzraum und ein dreigängiges Abendessen stornieren.
Din păcate mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala mică de conferinţe şi cină.
Επίσημη, με ευγένεια
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unsere Reservierung für den Konferenzraum stornieren muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Nu v-am putut contacta telefonic aşa că a trebuit să vă scriu pentru a vă anunţa că mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala de conferinţe. Îmi pare foarte rău pentru potenţialele neplăceri cauzate.
Επίσημη, με ευγένεια