Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Je voudrais réserver...
ฉันต้องการจะจอง...
Επίσημη, με ευγένεια
Je souhaiterais réserver...
ฉันต้องการจะจอง...
Επίσημη, με ευγένεια
Avez-vous des chambres libres ?
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
Επίσημη, με ευγένεια
Je voudrais réserver une chambre pour le...
ฉันต้องการจองห้องของ...
Επίσημη, με ευγένεια
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
Επίσημη, με ευγένεια
Je voudrais réserver... au nom de...
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
Επίσημη, με ευγένεια
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Serait-il possible de changer la date de réservation au...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Επίσημη, με ευγένεια
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Επίσημη, με ευγένεια
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Επίσημη, με ευγένεια
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
Επίσημη, με ευγένεια
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Επίσημη, με ευγένεια
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Επίσημη, με ευγένεια