Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Je voudrais réserver...
Szeretnék foglalni/lefoglalni...
Επίσημη, με ευγένεια
Je souhaiterais réserver...
Szeretnék foglalni/lefoglalni...
Επίσημη, με ευγένεια
Avez-vous des chambres libres ?
Van szabad szoba a...?
Επίσημη, με ευγένεια
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Szeretnék foglalni egy szobát a ....
Επίσημη, με ευγένεια
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Szeretnénk lefoglalni az egyik 100 fős konferenciatermüket.
Επίσημη, με ευγένεια
Je voudrais réserver... au nom de...
Szeretnék foglalni ... X névre.
Επίσημη, με ευγένεια
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Szükségünk lenne a következő eszközökre és szolgáltatásokra:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Lehetséges a foglalás időpontjának megváltoztatása ..?
Επίσημη, με ευγένεια
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Sajnos nagyon elfoglalt vagyok a megbeszélt napon. Lehetséges lenne egy másik napra foglalni a szobát?
Επίσημη, με ευγένεια
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Attól tartok, meg kell kérnem Önt a foglalásom megváltoztatására ...-ról/ről ...-ra/re.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Szeretnék még egy termet foglalni, ahol az ebédet fogják felszolgálni a találkozó után.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Attól tartok, kénytelen vagyok törölni a foglalásunkat a .., mert ....
Επίσημη, με ευγένεια
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
A .... köszönhetően attól férek, kénytelen vagyok törölni a foglalásomat.
Επίσημη, με ευγένεια
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Sajnos törölnöm kell a foglalásunkat a kis konferenciateremre és a háromfogásos ebédre.
Επίσημη, με ευγένεια
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Nem tudtam telefonon elérni, úgyhogy e-mailben kell értesítenem, hogy törölnünk kell a foglalásunkat a konferenciateremre. Elnézést kérünk az okozott kellemetlenségért.
Επίσημη, με ευγένεια