Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Je voudrais réserver...
Θα ήθελα να κρατήσω...
Επίσημη, με ευγένεια
Je souhaiterais réserver...
Θα ήθελα να κάνω κράτηση...
Επίσημη, με ευγένεια
Avez-vous des chambres libres ?
Έχετε διαθέσιμα δωμάτια για...
Επίσημη, με ευγένεια
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο για...
Επίσημη, με ευγένεια
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Θα θέλαμε να κρατήσουμε μια από τις αίθουσες συνεδριάσεων σας με χωρητικότητα 100 άτομα.
Επίσημη, με ευγένεια
Je voudrais réserver... au nom de...
Θα ήθελα να κρατήσω... στο όνομα του/της...
Επίσημη, με ευγένεια
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Επίσης χρειαζόμαστε τον παρακάτω εξοπλισμό και υπηρεσίες:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Θα ήταν δυνατό να αλλάξουμε την ημερομηνία της κράτησης για τις...
Επίσημη, με ευγένεια
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Δυστυχώς, θα είμαι απασχολημένος τη μέρα που συμφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε την κράτηση για άλλη μέρα;
Επίσημη, με ευγένεια
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Φοβάμαι ότι πρέπει να σας ζητήσω να αλλάξετε την κράτηση μου από τις... στις...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Θα ήθελα να κρατήσω ένα επιπρόσθετο δωμάτιο για το σερβίρισμα του γεύματος μετά την συνάντηση.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μας για τις... επειδή...
Επίσημη, με ευγένεια
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου.
Επίσημη, με ευγένεια
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Δυστυχώς, θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια μικρή αίθουσα συνεδριάσεων με γεύμα τριών πιάτων.
Επίσημη, με ευγένεια
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Δεν μπορούσα να σας τηλεφωνήσω, γι' αυτό σας γράφω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια αίθουσα συνεδριάσεων. Λυπούμε πάρα πολύ για οιανδήποτε ενόχληση έχω προκαλέσει.
Επίσημη, με ευγένεια