Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

I would like to book…
मैं... बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी.
Επίσημη, με ευγένεια
I wish to book…
मैं... बुक करना चाहूँगा.
Επίσημη, με ευγένεια
Do you have any vacancies on…
क्या... पर कोई सीट रिक्त हैं?
Επίσημη, με ευγένεια
I would like to reserve a room on the…
मैं एक कमरा बुक करना चाहूँगा... के लिए.
Επίσημη, με ευγένεια
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
हम आपकी सभाकक्ष जिस में १०० लोगों के लिए सुविधा है, वह बुक करना चाहेंगे.
Επίσημη, με ευγένεια
I would like to reserve…in the name of...
मै... बुक करना चाहूँगा... के नाम पर.
Επίσημη, με ευγένεια
We also need the following equipment and services:
हमे निम्नलिखी उपकरण और सेवाओं कि ज़रूरत होगी.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Would it be possible to change the date of the booking to…
क्या हम हमारा बुकिंग... को बदल सकते हैं?
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
दुर्भाग्य से जिस दिन के लिए हमने कमरा बुक किया था उस दिन मै बहुत ही व्यस्त हूँ, क्या वह कमरा मेरे लिए किसी और दिन के लिए बुक किया जा सकता है?
Επίσημη, με ευγένεια
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग... से... को बदलना होगा.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
मै एक और कमरा बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी जहाँ सम्मेलन के बाद खान परोसा जाएगा.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
माफ कीजिए लेकिन मुझे हमारा... के लिए बुकिंग रद्द करना होगा क्योंकि...
Επίσημη, με ευγένεια
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग रद्द करनी पडेगी.
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
मुझ खेद है कि मुझे सभाकक्ष और भोजन का बुकिंग रद्द करनी होगी.
Επίσημη, με ευγένεια
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
आप फोन पर नही मिले इस लिए मेल भेज रहा हूँ. मुझे खेद है यह बताकर कि सभाकक्ष की हमारी बुकिंग हमे रद्द करनी होगी. आपकी असुविधा के लिए खेद है.
Επίσημη, με ευγένεια