Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
विक्रय निर्देशक
marknadsföringschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
विक्री प्रबंधक
försäljningschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
kundservicechef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
मानव संसाधन निर्वाहक
personalchef
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
मानव संसाधन निर्वाहक
personalchef
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
निर्वाहक
kontorschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
कंपनी सचिव
chefskamrer
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
मुख्य लेखापाल
ekonomichef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
तकनीकि अधिकारी
IT-chef
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
forsknings- och utvecklingschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
उत्पादन निर्देशक
produktionschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
कारखाने का निर्वाहक
fabrikschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται