Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
主席兼总裁
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
首席执行官
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
विक्रय निर्देशक
营销总监
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
विक्री प्रबंधक
销售总监
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
客户服务经理
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
मानव संसाधन निर्वाहक
人事总监
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
मानव संसाधन निर्वाहक
人力资源经理
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
निर्वाहक
办公室经理
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
कंपनी सचिव
公司秘书
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
मुख्य लेखापाल
总会计师
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
तकनीकि अधिकारी
技术总监
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
研发经理
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
उत्पादन निर्देशक
生产总监
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
कारखाने का निर्वाहक
工厂经理
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται