Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Formand og Administrerende Direktør
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Administrerende Direktør
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
विक्रय निर्देशक
Marketingdirektør
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
विक्री प्रबंधक
Salgschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Kundeservice Direktør
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
मानव संसाधन निर्वाहक
Personaledirektør
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
मानव संसाधन निर्वाहक
Personaleafdelingsleder
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
निर्वाहक
Kontorleder
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
कंपनी सचिव
Virksomheds Sekretær
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
मुख्य लेखापाल
Regnskabschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
तकनीकि अधिकारी
Teknisk Direktør
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Forskning og Udviklings Direktør
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
उत्पादन निर्देशक
Produktionsleder
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
कारखाने का निर्वाहक
Fabriksdirektør
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται