Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chairman and Managing Director
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chief Executive Officer (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
विक्रय निर्देशक
Marketing Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
विक्री प्रबंधक
Sales Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Client Services Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
मानव संसाधन निर्वाहक
Personnel Director
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
मानव संसाधन निर्वाहक
Human Resources Manager
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
निर्वाहक
Office Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
कंपनी सचिव
Company Secretary
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
मुख्य लेखापाल
Chief Accountant
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
तकनीकि अधिकारी
Technical Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Research and Development Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
उत्पादन निर्देशक
Production Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
कारखाने का निर्वाहक
Factory Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται