Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Hallituksen puheenjohtaja
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Toimitusjohtaja
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Markkinointipäällikkö
Director de mercadeo
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Myyntipäällikkö
Director de ventas
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Asiakaspalvelupäällikkö
Director de atención al cliente
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Henkilöstöpäällikkö
Director de personal
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Henkilöstöpäällikkö
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Toimistopäällikkö
Director / Gerente
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Toimitusjohtaja
Secretario de la Sociedad
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Talouspäällikkö
Contador principal
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Tekninen päällikkö
Director de informática
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Director de investigación y desarrollo
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Tuotantopäällikkö
Director de producción
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Tehdaspäällikkö
Director de fábrica
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται