Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Hallituksen puheenjohtaja
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Toimitusjohtaja
Ĉefa Administra Oficiro
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Markkinointipäällikkö
Direktoro de marketado
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Myyntipäällikkö
Direktoro de ventoj
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Asiakaspalvelupäällikkö
Direktoro de klientoservo
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Henkilöstöpäällikkö
Direktoro de la personaro
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Henkilöstöpäällikkö
Direktoro de la personaro
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Toimistopäällikkö
Direktoro de ofico
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Toimitusjohtaja
Kompania sekretario
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Talouspäällikkö
Ĉefa librotenanto
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Tekninen päällikkö
Teknika direktoro
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Tuotantopäällikkö
Direktoro de produktado
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Tehdaspäällikkö
Direktoro de uzino
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται