Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Hallituksen puheenjohtaja
Président Directeur Général (PDG)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Toimitusjohtaja
Président Directeur Général (PDG)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Markkinointipäällikkö
Directeur Marketing
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Myyntipäällikkö
Directeur des Ventes
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Asiakaspalvelupäällikkö
Directeur Service Clients
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Henkilöstöpäällikkö
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Henkilöstöpäällikkö
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Toimistopäällikkö
Directeur des Services Administratifs
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Toimitusjohtaja
Secrétaire Général
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Talouspäällikkö
Chef Comptable
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Tekninen päällikkö
Directeur Technique
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Tuotantopäällikkö
Directeur de Production
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Tehdaspäällikkö
Directeur d'Usine
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται