Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Předseda představenstva a generální ředitel
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Generální ředitel (CEO)
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingový ředitel
Pazarlama Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Obchodní ředitel
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Ředitel servisu / klientských služeb
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personální ředitel
Personel Müdürü
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Personální ředitel
İnsan Kaynakları Müdürü
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
Ofis Yöneticisi
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Tajemník společnosti
Şirket Sekreteri
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Hlavní účetní
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Ředitel informačních technologií
Teknik Direktör / IT Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Vedoucí výzkumu a vývoje
Arge Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produkční ředitel
Üretim Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Ředitel továrny
Fabrika Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται