Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Předseda představenstva a generální ředitel
Elnök és ügyvezető igazgató
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Generální ředitel (CEO)
Vezérigazgató
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingový ředitel
Marketing igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Obchodní ředitel
Kereskedelmi igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Ředitel servisu / klientských služeb
Ügyfélszolgálati menedzser
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personální ředitel
Személyzeti Igazgató
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Personální ředitel
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
Irodaigazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Tajemník společnosti
Vállalati titkár/titkárnő
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Hlavní účetní
Főkönyvelő
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Ředitel informačních technologií
Műszaki Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Vedoucí výzkumu a vývoje
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produkční ředitel
Termelési Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Ředitel továrny
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται