Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Předseda představenstva a generální ředitel
President-commissaris
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Generální ředitel (CEO)
President-directeur
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingový ředitel
Commercieel Directeur
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Obchodní ředitel
Verkoopleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Ředitel servisu / klientských služeb
Hoofd Klantenafdeling
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personální ředitel
Hoofd Personeelszaken
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Personální ředitel
Hoofd Personeelszaken
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
Bureauchef
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Tajemník společnosti
Bedrijfssecretaris
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Hlavní účetní
Hoofd Boekhouding
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Ředitel informačních technologií
Technisch Directeur
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Vedoucí výzkumu a vývoje
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produkční ředitel
Productieleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Ředitel továrny
Bedrijfsleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται