Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Předseda představenstva a generální ředitel
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Generální ředitel (CEO)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingový ředitel
Director de mercadeo
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Obchodní ředitel
Director de ventas
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Ředitel servisu / klientských služeb
Director de atención al cliente
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personální ředitel
Director de personal
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Personální ředitel
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
Director / Gerente
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Tajemník společnosti
Secretario de la Sociedad
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Hlavní účetní
Contador principal
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Ředitel informačních technologií
Director de informática
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Vedoucí výzkumu a vývoje
Director de investigación y desarrollo
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produkční ředitel
Director de producción
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Ředitel továrny
Director de fábrica
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται