Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Předseda představenstva a generální ředitel
経営責任者
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Generální ředitel (CEO)
経営責任者
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingový ředitel
マーケティング担当責任者
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Obchodní ředitel
営業部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Ředitel servisu / klientských služeb
カスタマーサービス部部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personální ředitel
人事部長
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Personální ředitel
人事部長
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
業務マネージャー/事務長
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Tajemník společnosti
総務部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Hlavní účetní
会計主任
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Ředitel informačních technologií
IT部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Vedoucí výzkumu a vývoje
研究開発部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produkční ředitel
生産部部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Ředitel továrny
工場長
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται