Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Předseda představenstva a generální ředitel
Chairman and Managing Director
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Generální ředitel (CEO)
Chief Executive Officer (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingový ředitel
Marketing Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Obchodní ředitel
Sales Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Ředitel servisu / klientských služeb
Client Services Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personální ředitel
Personnel Director
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Personální ředitel
Human Resources Manager
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
Office Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Tajemník společnosti
Company Secretary
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Hlavní účetní
Chief Accountant
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Ředitel informačních technologií
Technical Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Vedoucí výzkumu a vývoje
Research and Development Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produkční ředitel
Production Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Ředitel továrny
Factory Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται