Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Předseda představenstva a generální ředitel
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Generální ředitel (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Pazarlama Direktörü
Marketingový ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Obchodní ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Ředitel servisu / klientských služeb
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personel Müdürü
Personální ředitel
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
İnsan Kaynakları Müdürü
Personální ředitel
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Ofis Yöneticisi
Office Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Şirket Sekreteri
Tajemník společnosti
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Hlavní účetní
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknik Direktör / IT Direktörü
Ředitel informačních technologií
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Arge Müdürü
Vedoucí výzkumu a vývoje
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Üretim Direktörü
Produkční ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Fabrika Müdürü
Ředitel továrny
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται