Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Pazarlama Direktörü
marknadsföringschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Satış Müdürü / Satış Direktörü
försäljningschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
kundservicechef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personel Müdürü
personalchef
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
İnsan Kaynakları Müdürü
personalchef
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Ofis Yöneticisi
kontorschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Şirket Sekreteri
chefskamrer
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
ekonomichef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknik Direktör / IT Direktörü
IT-chef
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Arge Müdürü
forsknings- och utvecklingschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Üretim Direktörü
produktionschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Fabrika Müdürü
fabrikschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται