Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Фин. дир. (финансовый директор)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Ген. дир. (генеральный директор)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Pazarlama Direktörü
Главный маркетолог
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Главный менеджер по продажам
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Менеджер по работе с клиентами
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personel Müdürü
Директор по персоналу
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
İnsan Kaynakları Müdürü
Менеджер по персоналу
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Ofis Yöneticisi
Офис менеджер
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Şirket Sekreteri
Секретарь
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Бухгалтер
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknik Direktör / IT Direktörü
Технический директор
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Arge Müdürü
Ресерч-менеджер
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Üretim Direktörü
Производственный директор
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Fabrika Müdürü
Директов завода
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται