Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Director general.
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Director general executiv.
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Pazarlama Direktörü
Director de marketing
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Director de vânzări
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personel Müdürü
Director de personal
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
İnsan Kaynakları Müdürü
Director de resurse umane
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Ofis Yöneticisi
Şef de birou
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Şirket Sekreteri
Secretar
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Contabil şef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknik Direktör / IT Direktörü
Director tehnic
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Arge Müdürü
Director de cercetare şi dezvoltare
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Üretim Direktörü
Director de producţie
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Fabrika Müdürü
Directorul de fabrică
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται