Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Formand og Administrerende Direktør
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Administrerende Direktør
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Pazarlama Direktörü
Marketingdirektør
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Salgschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Kundeservice Direktør
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personel Müdürü
Personaledirektør
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
İnsan Kaynakları Müdürü
Personaleafdelingsleder
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Ofis Yöneticisi
Kontorleder
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Şirket Sekreteri
Virksomheds Sekretær
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Regnskabschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknik Direktör / IT Direktörü
Teknisk Direktør
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Arge Müdürü
Forskning og Udviklings Direktør
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Üretim Direktörü
Produktionsleder
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Fabrika Müdürü
Fabriksdirektør
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται