Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

ประธานและกรรมการบริษัท
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
กรรมการผู้จัดการ
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
ผู้จัดการทางการตลาด
Pazarlama Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
ผู้จัดการการขาย
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
กรรมการบุคลากร
Personel Müdürü
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
İnsan Kaynakları Müdürü
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
ผู้จัดการสำนักงาน
Ofis Yöneticisi
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
เลขาธิการของบริษัท
Şirket Sekreteri
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
หัวหน้านักบัญชี
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
ผู้บริหารทางเทคนิค
Teknik Direktör / IT Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Arge Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
ผู้บริหารด้านการผลิต
Üretim Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
ผู้จัดการโรงงาน
Fabrika Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται