Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

ประธานและกรรมการบริษัท
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
กรรมการผู้จัดการ
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
ผู้จัดการทางการตลาด
Director de mercadeo
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
ผู้จัดการการขาย
Director de ventas
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Director de atención al cliente
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
กรรมการบุคลากร
Director de personal
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
ผู้จัดการสำนักงาน
Director / Gerente
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
เลขาธิการของบริษัท
Secretario de la Sociedad
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
หัวหน้านักบัญชี
Contador principal
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
ผู้บริหารทางเทคนิค
Director de informática
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Director de investigación y desarrollo
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
ผู้บริหารด้านการผลิต
Director de producción
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
ผู้จัดการโรงงาน
Director de fábrica
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται