Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

ประธานและกรรมการบริษัท
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
กรรมการผู้จัดการ
Διευθύνων Σύμβουλος
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
ผู้จัดการทางการตลาด
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
ผู้จัดการการขาย
Διευθυντής Πωλήσεων
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
กรรมการบุคลากร
Διευθυντής Προσωπικού
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
ผู้จัดการสำนักงาน
Υπεύθυνος Γραφείου
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
เลขาธิการของบริษัท
Γραμματέας της Εταιρείας
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
หัวหน้านักบัญชี
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
ผู้บริหารทางเทคนิค
Τεχνικός Διευθυντής
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
ผู้บริหารด้านการผลิต
Διευθυντής παραγωγής
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
ผู้จัดการโรงงาน
Διευθυντής Εργοστασίου
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται