Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
marknadsföringschef
Pazarlama Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
försäljningschef
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
kundservicechef
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
personalchef
Personel Müdürü
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
personalchef
İnsan Kaynakları Müdürü
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
kontorschef
Ofis Yöneticisi
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
chefskamrer
Şirket Sekreteri
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
ekonomichef
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
IT-chef
Teknik Direktör / IT Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
forsknings- och utvecklingschef
Arge Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
produktionschef
Üretim Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
fabrikschef
Fabrika Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται