Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
President-commissaris
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
President-directeur
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
marknadsföringschef
Commercieel Directeur
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
försäljningschef
Verkoopleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
kundservicechef
Hoofd Klantenafdeling
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
personalchef
Hoofd Personeelszaken
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
personalchef
Hoofd Personeelszaken
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
kontorschef
Bureauchef
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
chefskamrer
Bedrijfssecretaris
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
ekonomichef
Hoofd Boekhouding
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
IT-chef
Technisch Directeur
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
forsknings- och utvecklingschef
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
produktionschef
Productieleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
fabrikschef
Bedrijfsleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται