Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
marknadsföringschef
Director de mercadeo
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
försäljningschef
Director de ventas
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
kundservicechef
Director de atención al cliente
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
personalchef
Director de personal
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
personalchef
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
kontorschef
Director / Gerente
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
chefskamrer
Secretario de la Sociedad
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
ekonomichef
Contador principal
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
IT-chef
Director de informática
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
forsknings- och utvecklingschef
Director de investigación y desarrollo
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
produktionschef
Director de producción
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
fabrikschef
Director de fábrica
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται