Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
経営責任者
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
経営責任者
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
marknadsföringschef
マーケティング担当責任者
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
försäljningschef
営業部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
kundservicechef
カスタマーサービス部部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
personalchef
人事部長
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
personalchef
人事部長
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
kontorschef
業務マネージャー/事務長
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
chefskamrer
総務部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
ekonomichef
会計主任
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
IT-chef
IT部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
forsknings- och utvecklingschef
研究開発部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
produktionschef
生産部部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
fabrikschef
工場長
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται