Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Ĉefa Administra Oficiro
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
marknadsföringschef
Direktoro de marketado
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
försäljningschef
Direktoro de ventoj
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
kundservicechef
Direktoro de klientoservo
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
personalchef
Direktoro de la personaro
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
personalchef
Direktoro de la personaro
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
kontorschef
Direktoro de ofico
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
chefskamrer
Kompania sekretario
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
ekonomichef
Ĉefa librotenanto
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
IT-chef
Teknika direktoro
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
forsknings- och utvecklingschef
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
produktionschef
Direktoro de produktado
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
fabrikschef
Direktoro de uzino
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται