Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chairman and Managing Director
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chief Executive Officer (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
marknadsföringschef
Marketing Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
försäljningschef
Sales Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
kundservicechef
Client Services Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
personalchef
Personnel Director
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
personalchef
Human Resources Manager
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
kontorschef
Office Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
chefskamrer
Company Secretary
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
ekonomichef
Chief Accountant
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
IT-chef
Technical Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
forsknings- och utvecklingschef
Research and Development Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
produktionschef
Production Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
fabrikschef
Factory Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται