Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Фин. дир. (финансовый директор)
Elnök és ügyvezető igazgató
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Ген. дир. (генеральный директор)
Vezérigazgató
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Главный маркетолог
Marketing igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Главный менеджер по продажам
Kereskedelmi igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Менеджер по работе с клиентами
Ügyfélszolgálati menedzser
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Директор по персоналу
Személyzeti Igazgató
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Менеджер по персоналу
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Офис менеджер
Irodaigazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Секретарь
Vállalati titkár/titkárnő
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Бухгалтер
Főkönyvelő
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Технический директор
Műszaki Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Ресерч-менеджер
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Производственный директор
Termelési Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Директов завода
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται