Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Director general.
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Director general executiv.
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Director de marketing
Pazarlama Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Director de vânzări
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Director de personal
Personel Müdürü
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Director de resurse umane
İnsan Kaynakları Müdürü
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Şef de birou
Ofis Yöneticisi
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Secretar
Şirket Sekreteri
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Contabil şef
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Director tehnic
Teknik Direktör / IT Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Director de cercetare şi dezvoltare
Arge Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Director de producţie
Üretim Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Directorul de fabrică
Fabrika Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται