Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Director general.
Elnök és ügyvezető igazgató
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Director general executiv.
Vezérigazgató
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Director de marketing
Marketing igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Director de vânzări
Kereskedelmi igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ügyfélszolgálati menedzser
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Director de personal
Személyzeti Igazgató
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Director de resurse umane
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Şef de birou
Irodaigazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Secretar
Vállalati titkár/titkárnő
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Contabil şef
Főkönyvelő
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Director tehnic
Műszaki Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Director de cercetare şi dezvoltare
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Director de producţie
Termelési Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Directorul de fabrică
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται