Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Director general.
의장님/ 이사님
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Director general executiv.
CEO(씨이오)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Director de marketing
마케팅 담당자님
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Director de vânzări
세일 매니저님
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
고객서비스팀 매니저님
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Director de personal
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Director de resurse umane
인사관리 매니저님
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Şef de birou
오피스 매니저님
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Secretar
회사비서
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Contabil şef
최고 회계사님
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Director tehnic
기술관리자님
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Director de cercetare şi dezvoltare
연구 개발 매니저님
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Director de producţie
프로덕션 담당자님
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Directorul de fabrică
공장장님
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται