Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Director general.
Formand og Administrerende Direktør
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Director general executiv.
Administrerende Direktør
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Director de marketing
Marketingdirektør
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Director de vânzări
Salgschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Kundeservice Direktør
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Director de personal
Personaledirektør
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Director de resurse umane
Personaleafdelingsleder
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Şef de birou
Kontorleder
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Secretar
Virksomheds Sekretær
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Contabil şef
Regnskabschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Director tehnic
Teknisk Direktør
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Director de cercetare şi dezvoltare
Forskning og Udviklings Direktør
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Director de producţie
Produktionsleder
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Directorul de fabrică
Fabriksdirektør
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται