Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Prezes i Dyrektor Zarządzający
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Prezes i Dyrektor Zarządzający
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Dyrektor ds. Marketingu
विक्रय निर्देशक
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Dyrektor ds. Sprzedaży
विक्री प्रबंधक
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Dyrektor Działu Kadr
मानव संसाधन निर्वाहक
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
मानव संसाधन निर्वाहक
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Zarządca Wydziału
निर्वाहक
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Sekretarka/ Sekretarz
कंपनी सचिव
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Główny Księgowy
मुख्य लेखापाल
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Dyrektor Techniczny
तकनीकि अधिकारी
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Dyrektor ds. Produkcji
उत्पादन निर्देशक
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Dyrektor Fabryki
कारखाने का निर्वाहक
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται