Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Amministratore delegato
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Amministratore delegato
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Dyrektor ds. Marketingu
Responsabile marketing
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Dyrektor ds. Sprzedaży
Responsabile vendite
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Responsabile del servizio clienti
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Dyrektor Działu Kadr
Responsabile risorse umane
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Responsabile risorse umane
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Zarządca Wydziału
Capoufficio
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Sekretarka/ Sekretarz
Segretario aziendale
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Główny Księgowy
Contabile
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Dyrektor Techniczny
Direttore tecnico
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Responsabile ricerca e sviluppo
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Dyrektor ds. Produkcji
Responsabile del finissaggio
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Dyrektor Fabryki
Direttore d'industria
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται