Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Elnök és ügyvezető igazgató
Hallituksen puheenjohtaja
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Vezérigazgató
Toimitusjohtaja
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketing igazgató
Markkinointipäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Kereskedelmi igazgató
Myyntipäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Ügyfélszolgálati menedzser
Asiakaspalvelupäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Személyzeti Igazgató
Henkilöstöpäällikkö
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Henkilöstöpäällikkö
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Irodaigazgató
Toimistopäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Vállalati titkár/titkárnő
Toimitusjohtaja
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Főkönyvelő
Talouspäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Műszaki Igazgató
Tekninen päällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Termelési Igazgató
Tuotantopäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Tehdaspäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται