Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Elnök és ügyvezető igazgató
主席兼总裁
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Vezérigazgató
首席执行官
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketing igazgató
营销总监
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Kereskedelmi igazgató
销售总监
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Ügyfélszolgálati menedzser
客户服务经理
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Személyzeti Igazgató
人事总监
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
人力资源经理
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Irodaigazgató
办公室经理
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Vállalati titkár/titkárnő
公司秘书
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Főkönyvelő
总会计师
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Műszaki Igazgató
技术总监
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
研发经理
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Termelési Igazgató
生产总监
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
工厂经理
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται