Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Elnök és ügyvezető igazgató
Président Directeur Général (PDG)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Vezérigazgató
Président Directeur Général (PDG)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketing igazgató
Directeur Marketing
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Kereskedelmi igazgató
Directeur des Ventes
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Ügyfélszolgálati menedzser
Directeur Service Clients
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Személyzeti Igazgató
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Irodaigazgató
Directeur des Services Administratifs
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Vállalati titkár/titkárnő
Secrétaire Général
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Főkönyvelő
Chef Comptable
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Műszaki Igazgató
Directeur Technique
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Termelési Igazgató
Directeur de Production
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Directeur d'Usine
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται