Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

President-commissaris
Фин. дир. (финансовый директор)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
President-directeur
Ген. дир. (генеральный директор)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Commercieel Directeur
Главный маркетолог
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Verkoopleider
Главный менеджер по продажам
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Hoofd Klantenafdeling
Менеджер по работе с клиентами
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Hoofd Personeelszaken
Директор по персоналу
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Hoofd Personeelszaken
Менеджер по персоналу
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Bureauchef
Офис менеджер
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Bedrijfssecretaris
Секретарь
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Hoofd Boekhouding
Бухгалтер
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Technisch Directeur
Технический директор
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Ресерч-менеджер
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Productieleider
Производственный директор
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Bedrijfsleider
Директов завода
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται