Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

President-commissaris
의장님/ 이사님
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
President-directeur
CEO(씨이오)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Commercieel Directeur
마케팅 담당자님
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Verkoopleider
세일 매니저님
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Hoofd Klantenafdeling
고객서비스팀 매니저님
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Hoofd Personeelszaken
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Hoofd Personeelszaken
인사관리 매니저님
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Bureauchef
오피스 매니저님
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Bedrijfssecretaris
회사비서
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Hoofd Boekhouding
최고 회계사님
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Technisch Directeur
기술관리자님
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
연구 개발 매니저님
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Productieleider
프로덕션 담당자님
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Bedrijfsleider
공장장님
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται